PENINSULA OY, Peninsula Bike Rental, (bikerental.fi) VUOKRAUSEHDOT:

Vuokraajalta edellytetään vakuudeksi voimassaolevaa henkilötodistusta tai muu vakuus, joka jätetään vuokralleantajalle vuokrausajaksi. Vuokralleantaja pidättää oikeuden tarkistaa vuokraajan luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät eväävät vuokrausmahdollisuuden. Vuokrahinta maksetaan etukäteen. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan ja noudattamaan Suomen lainsäädäntöä sekä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla ja säilyttämään sitä valvonnan alaisena ja tarvittaessa lukittuna. Pyörää ei saa käyttää kilpaurheiluun tai sen kaltaiseen toimintaan. Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä kadonneet osat ja lisävarusteet kokonaisuudessaan ja vuokraaja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Pyörän rikkoutuessa kesken ajon vuokralleantaja ei toimita korvaavaa laitetta tilalle tai järjestä kuljetusta kohteesta. Vuokralleantaja vastaa siitä, että pyörä on asianmukaisesti huollettu ja valmiina ajoon vuokraamishetkellä. Jos rikkoutumisen todetaan johtuvan puutteellisesta huollosta, vuokrahinta voidaan hyvittää. Väärästä käytöstä johtuvan rikkoutumisen korvaa vuokraaja.

Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi ja pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty. Pyörän kuljettaminen päihtyneenä on kielletty. Pyörän kuljettaminen tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla.

Vuokraajan tulee varmistaa oma voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus joka kattaa maastopyöräilyn ja käyttää kypärää aina kuljettaessaan pyörää.

Pyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vuokralleantajalla on oikeus tarkastaa pyörän kunto vuokra-ajan aikana, mikäli hänellä on kohtuullinen syy olettaa, että omistusoikeus on asetettu uhanalaiseksi tai että on olemassa vaara pyörän arvon alenemisesta suuremmassa määrin kuin mitä sen normaali käyttö aiheuttaisi. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.

PERUUTUSEHDOT

Varauksen peruutus 24 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa on maksuton ja näissä tapauksissa ennakkoon maksetut varaukset hyvitetään, kaikki yllämainittua ajankohtaa myöhemmin tulleet peruutukset tai saapumatta jättämiset veloitetaan täysimääräisenä.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisena.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Peninsula Bike Rental (Peninsula Oy) ei vastaa polkupyörän vuokraajan vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse vuokrakohteelle (polkupyörä lisävarusteineen), sen käyttäjälle (henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.            

Asiakas hyväksyy yllä olevat vuokrausehdot tekemällä varauksen verkkosivuilla https://bikerental.fi

tai allekirjoituksellaan.

Päiväys ____.____ 20____

__________________________________________________________

Vuokraajan allekirjoitus ja nimen selvennys